Predstavitev interesnih dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu smo pripravili pester nabor različnih interesnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali zaposleni Podružnice s pril. programom. Z njimi želimo razvijati močna področja naših učencev, zagotoviti njihov optimalen razvoj in spodbujati njihove zmožnosti ter ustvarjalnost.

Letos ponujamo kar 17 različnih dejavnosti. Nekatere so že uveljavljene in preizkušene, nekatere smo zopet obudili, druge so pa še bolj sveže.

 Interesna dejavnost: Terapija z glasbo

Namen interesne dejavnosti je poslušanje in uporaba treh osnovnih elementov glasbe: ritma, melodije in harmonije. Občutiti ritem, harmonijo, čustveni naboj akordov – skozi poslušanje zvočnih slik ozavestiti svoja občutja, doživetja. Občutiti in ozavestiti razliko med hitrim in počasnim. Občutiti in ozavestiti razliko med glasnim in tihim. Oblikovati posamezni ton. Povezovati tone v skupine. Razvijati glasbeni spomin. Omogočiti spremembo iz stanja beta (običajne zavesti) v stanje alfa (spremenjene zavesti), ki prebuja navdih in intuicijo.

Na urniku sta dve uri na teden in sta namenjeni učencem PPVi.

Mentor: Andrej Guček

Interesna dejavnost: Abilimpiadine ustvarjalne delavnice

Interesna dejavnost je namenjena učencem posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se pripravljajo na tekmovanje Abilimpiade Slovenije.  To je prireditev tekmovalnega značaja, ki med seboj povezuje invalidne osebe vseh kategorij, torej tudi oseb z motnjo v duševnem razvoju na nivoju zaposlitvenih in prostočasnih aktivnosti. Tekmovalci med seboj tekmujejo v pridobljenih znanjih.

Cilja interesne dejavnosti sta spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih in priprava na tekmovanje Abilimpiade Slovenije.

Interesna dejavnost  ABILIMPIADINE USTVARJALNE DELAVNICE bo potekala enkrat mesečno v popoldanskem času, po dogovoru in sicer od 15.45 do 18.00, 3 šolske ure, v učilnici LUM, Podružnice s prilagojenim programom.

Mentorica: Barbara Klanšek 

 Interesna dejavnost : Likovni krožek

Interesna dejavnost je namenjena učencem, ki imajo potrebo in željo po likovnem izražanju. Prednost likovnega krožka je v možnosti sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja na likovni način.

Cilj likovnega krožka je spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih, ki jih veseli likovno izražanje in kreativnost.

Ustvarjali bomo v različnih likovnih tehnikah, z različnimi materiali, ter se seznanili z vsemi področji likovnega izražanja. Naloge bodo bolj kompleksne, tehnike med seboj se bodo kombinirale. Učenci bodo sodelovali tudi na različnih likovnih natečajih in razstavah. S svojimi izdelki bodo skrbeli za urejenost šolskih hodnikov.

Interesna dejavnost LIKOVNI KROŽEK bo potekala enkrat mesečno v popoldanskem času, po dogovoru in sicer od 15.45 do 18.45 ure, 4 šolske ure, v učilnici LUM, Podružnice s prilagojenim programom.

Mentorica: Barbara Klanšek

Interesna dejavnost: Glasbene urice

V okviru interesne dejavnosti se bomo ob spremljavi kitare in včasih tudi tolkal in drugih malih inštrumentov naučili prepevati otroške in mladinske pesmi, tako ljudske kot zabavne. Prepevanje skupaj z drugimi je lahko čudovito doživetje, saj ob sodelovanju z ostalimi pevci in inštrumentalisti doživimo prijetno sozvočje glasov, zvokov, ki nas sprosti, zabava, nasmeje, povabi k razmisleku…

Mentor: Viljem Guček

Interesna dejavnost: Nogomet

Pri interesni dejavnosti Nogomet bomo poglobili in utrdili veščine nogometne igre, se kot ekipa spoznali in povezali, ter se tako pripravili na izziv sodelovanja na tekmovanju šolskih ekip šol s prilagojenim programom. Treningi bodo potekali enkrat mesečno v popoldanskem času.

Mentor: Viljem Guček

Interesna dejavnost: Kuharski krožek

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli kuharski krožek, kjer bomo spoznavali delo v učnem stanovanju, varno ravnanje s kuhinjskimi pripomočki ter se učili osnovnih gospodinjskih veščin. Pripravili bomo različne jedi, ki jih bomo umestili na zemljevid Slovenije ali sveta ter tako spoznali, od kje izvirajo. Spoznavali bomo načela zdrave prehrane, občasno pa se bomo tudi posladkali in si pred različnimi prazniki popestrili jedilnik s slaščicami. Dodatno znanje bomo pridobili z ogledom različnih kuharskih oddaj. Učenci boste lahko prinesli tudi svoje recepte in postali glavni kuharji za tisti dan, ko bomo pripravljali vašo izbrano jed. Obvezni pripomočki so predpasniki, čisti nohti, gumice za lase (za tiste z dolgimi lasmi), veliko dobre volje in lačni trebuščki.

Mentorica: Katarina Kos

Interesna dejavnost: Planinski krožek

V Planinski krožek bodo vključeni učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja oddelkov 2 in 3 ter učenci nižjega izobrazbenega standarda od 4. do 9. razreda, ki si želijo spoznavati planinstvo kot vrsto prostočasne dejavnosti.

Krožek bo predvidoma potekal v popoldanskih urah od ponedeljka do petka in ob sobotah. Termine bomo določali sproti glede na vremenske razmere, priporočila s strani NIJZ-ja glede kovid-a in števila prijavljenih učencev. V šolskem letu 2021/2022 planiramo do 5 planinskih izletov.

Zaradi priporočil s strani NIJZ-ja, bomo izbirali destinacije v bližnji okolici Litije, kjer ni potrebe po uporabi javnega prevoza. Odhodi in prihodi bodo tako pred Osnovno šolo Litija.

V času trajanja omejitev zaradi kovid-a se ne bomo združevali s Planinskim krožkom Osnovne šole Litija. V primeru prenehanja omejitev, bomo popestrili program s sodelovanjem.

Mentorici: Renata Dimnik in Polona Baš Jere

Interesna dejavnost: Naj skupina

NAJ skupina je interesna dejavnost, ki je namenjena učencem 8. in 9. razreda.  Člani skupine se z mentorico pogovarjajo o temah, ki zanimajo mladostnike (prijateljstvo, ljubezen, odnosi, poklic, zabava, šola, glasba, čustva … in teme, ki jih predlagajo člani skupine). Srečujejo se enkrat tedensko in se pogovarjajo, debatirajo, igrajo socialne igre, igre vlog, izdelajo plakat, si ogledajo film, se nasmejejo, izmenjajo svoja mnenja, se učijo prisluhniti drug drugemu. Vsi skupaj poskrbijo za prijetno vzdušje, si vzamejo čas za pogovor in druženje.

Prvo srečanje bo v petek, 8. 10. 2021, ob 13. 10, v učnem stanovanju.

Mentorica: Nataša Zupan Cvetežar

Interesna dejavnost: Klavir

Interesna dejavnost Klavir poteka vsak ponedeljek, 6. šolsko uro, v učilnici k (učno stanovanje). Pri interesni dejavnosti Klavir učenci pojejo enostavne pesmi in jih igrajo na klavir. Spoznavajo note, urijo ritmični in melodični posluh ter glasbeni spomin. Spoznavajo sestavne dele klavirja. Pripravljajo se tudi na nastop.

Mentorica: Ajda Felkl

Interesna dejavnost:  Cici vesela šola           

Interesna dejavnost Cici vesela šola za mlajše učence poteka vsako sredo, 5. šolsko uro, v učilnici a. Za starejše učence pa vsak petek, 6. šolsko uro v učilnici b. Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido. Omogoča pogovor z učenci o različnih temah, s katerimi se srečujejo v svojem življenju. Obenem Cici Vesela šola spodbuja učence k raziskovanju in sodelovanju. Na srečanjih učenci prebirajo literaturo na določeno temo, likovno ustvarjajo, opravijo učni sprehod, si ogledajo posnetke na spletu in še marsikaj drugega. Sodelovanje v Cici veseli šoli je nagrajeno s Cici veselošolskim dnem, ki bo v letošnjem šolskem letu potekal, 19. maja 2022. Na ta dan učenci po vsej Sloveniji rešujejo naloge in prejmejo pohvalo Modrega medvedka.

Mentorici: Alenka Vidgaj in Ajda Felkl

Interesna dejavnost Računanje je igra-RA₌I

Interesna dejavnost Računanje je igra bo potekalo ob torkih 0. šolsko uro od 7. 35-7.55 (pol ure), 7. šolsko uro od 13. 15-13.45, oziroma po dogovoru z učenci.

Pri Računanju je igra so zajete vsebine iz vseh predmetnih področij matematike po predmetniku za PP z NIS. Učenci v okviru interesne dejavnosti RAI dopolnjujejo redni pouk matematike in hkrati nadgrajuje svoje znanje.

Vključeni so učenci od 4. do 8.r. PP z NIS, predvsem pa učenci, ki izkazujejo nadpovprečne rezultate pri matematiki, v okviru RA=I se učenci dodatno usposabljajo in individualno (s pomočjo učitelja) pripravljajo na šolsko in državno tekmovanje Računanje je igra.

Mentorica: Brigita Pinter, prof. def.

 Interesna dejavnost: Art klub

Interesna dejavnost Art klub je namenjena starejšim učencem posebnega programa. Potekala bo enkrat mesečno, tretjo sredo v mesecu, od 14. do 17.ure oz. po dogovoru z učenci in starši. Učenci bodo ustvarjali raznovrstne izdelke in pri tem uporabljali različne materiale ter tehnike. Svoje stvaritve bodo razstavljali na šolskih hodnikih, ob koncu šolskega leta pa jih lahko odnesejo domov.

Mentorica: Alojzija Celestina.

Interesna dejavnost: Mladi novinarji

Mladi novinarji je še bolj »sveža« interesna dejavnost. Z njo smo pričeli lansko šolsko leto. Vanjo so vabljeni vsi učenci, ki imajo veselje do pisanja, risanja, raziskovanja, fotografiranja, dela na računalniku in oblikovanja šolskih novic. Mladi novinarji pomagajo pri ustvarjanju, zbiranju in oblikovanju gradiva za mesečni šolski časopis, ki je redno objavljen na spletni strani naše šole.

Mentorica: Alojzija Celestina.

Interesna dejavnost: Računalništvo

ID bo potekala ob četrtkih zjutraj pred poukom v računalniški učilnici OŠ PPP. V okviru ID se bomo pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz računalništva, ki poteka v Škofji Loki. Spoznavali bomo tudi varno rabo interneta.

Mentor: Matjaž Bizilj

Interesna dejavnost: Pevsko instrumentalna skupina

V pevsko instrumentalni skupini se skozi celotno šolsko leto družimo ob glasbi. Skupaj ustvarjamo, spoznavamo in prepevamo pesmice in jih spremljamo z Orffovimi instrumenti. S pomočjo  glasbeno didaktičnih iger na zanimiv način razvijamo melodični in ritmični posluh. Osvajamo barvne note in postajamo glasbeniki, združeni  v  orkestru. Letošnji izziv za vse nas bo priprava glasbene pravljice.

Vse naučeno bomo z veseljem pokazali staršem, učiteljem in učencem na šolskih prireditvah oziroma na šolski spletni strani, na občinski in republiški reviji Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo in, če bo priložnost, še kje.

Srečevali se bomo ob torkih, 6. šolsko uro, zberemo se pred učilnico a- 1. in2. razreda PPP.

Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. in 2. triade ter PPVI1 in 2.

Mentorici: Alenka Vidgaj in Sandra Rihter

Interesna dejavnost: Joga za otroke

Interesna dejavnost Joga za otroke poteka vsak četrtek, 6 šolsko uro, v mali telovadnici OŠ Litija.

Joga pri otrocih ni namenjena le razvoju motoričnih sposobnosti, gibljivosti moči in prožnosti posameznih mišičnih sklepov, temveč tudi razvijanju  sposobnosti koncentracije in sprostitve. Joga je primerna za vse starosti otrok in ustreza različnim gibalnim sposobnostim. Prav tako poveča zmožnost osredotočenja. Med vadbo so otroci usmerjeni na položaje, na dihanje in na občutje v telesu. V našem vse bolj stresnem in glasnem okolju pomagajo, da se sprostijo, zberejo in umirijo.

Pri jogi za otroke uporabljamo različne pripomočke (vetrnice, žogice, joga kartice,..) s katerimi ure popestrimo in naredimo jogo igrivo in zabavno.

Mentorica: Alenka Vidgaj

Interesna dejavnost: Specialna Olimpiada Slovenije (SOS)

Specialna olimpiada združuje vse učence športnike z motnjo v duševnem razvoju jim omogoča telesno vadbo in s tem lažje in kakovostnejše vključevanje v družbo ter posledično večjo kvaliteto življenja. Treningi potekajo ob sredah in četrtkih v mali telovadnici OŠ Litija od 14:00 do 15:30. Interesno dejavnost obiskuje 10 učencev iz oddelkov PPVi.

Mentor: Igor Mihailović

Dostopnost