Predstavitev interesnih dejavnosti

V letu 2020-2021 se na Podružnici s prilagojenim programom izvajajo naslednje interesne dejavnosti (opis si lahko preberete s klikom na interesno dejavnost):

Interesna dejavnost

Čas izvajanja

Mentor

Planinski krožek

Sobota po dogovoru

Renata Dimnik, Polona Baš Jere

Klavir

Po dogovoru

Andrej Guček

Šolska skupnost, otroški parlament

Po dogovoru

Nataša Zupan Cvetežar

Naj skupina

Četrtek 7. ura

Nataša Zupan Cvetežar

Likovni krožek

1x mesečno po dogovoru

Barbara Klanšek

Abilimpiadine ustvarjalne delavnice

1x mesečno, po dogovoru

Barbara Klanšek

Nogomet

Petek, 7. ura

Viljem Guček

Računanje je igra

Torek, 7. ura

Brigita Pinter

Specialna olimpiada Slovenije

 

Igor Mihailović

MATP

 

Igor Mihailović

Joga

Petek, 6. ura

Alenka Vidgaj

ART klub

1x mesečno

Slavi Celestina

Mladi novinarjji

Po dogovoru

Slavi Celestina

Cici vesela šola

Sreda, 6. ura

Alenka Vidgaj

Računalništvo

Petek, predura

Matjaž Bizilj

Kolesarski izpit

Petek 6. ura

Matjaž Bizilj

Pevski zbor, Mali inštrumenti

Torek 6. ura

Sandra Rihter, Alenka Vidgaj