Skoči na glavno vsebino

VIZIJA ŠOLE

Ob začetku leta smo na podružnici s prilagojenim programom pripravili dokument s podatki o šoli in viziji šole. Vabljeni k branju.
več…

Zgodovina

Tukaj si lahko prenesete našo Zloženko, ki smo jo pripravili leta 2003 in jubilejni časopis Kotliček ob 40 letnici Podružnice s prilagojenim programom.

Začetna publikacija OŠPP

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

2019/2020

 

» Ni večjega veselja,

kot ga vidiš skozi otroške oči.

In otrok je v vsakemu od nas.«

WALT DISNEY

ŠOLA V NARAVI

ŠOLA V NARAVI – HOTEL BOR, DEBELI RTIČ,

(vsi učenci), NARAVOSLOVNI TEDEN

9. 3. – 13. 3. 2020

ŠOLA V NARAVI – CŠOD CERKNO,

(učenci 6. in 7.r. NIS), ŠOLA SMUČANJA

10. 2. – 14. 2. 2020

TEHNIŠKI DNEVI (DELOVNA PRAKSA)

ZA UČENCE 8. r. NIS in III.- VI. stopnje PPVI: 25. 11. – 29. 11. 2019

 

SODELOVANJE S STARŠI IN RODITELJSKI SESTANKI

SEPTEMBER, OKTOBER

·        SODELOVANJE S STARŠI PRI PRIPRAVI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV

·        RODITELJSKI SESTANEK – 12. 9. 2019

·        IZLET Z DRUŠTVOM SOŽITJE –

24. 9. 2019

NOVEMBER, DECEMBER

·        NOVOLETNI BAZAR – 28. 11. 2019

·        RODITELJSKI SESTANEK – 13. 12. 2019

·        NOVOLETNA PRIREDITEV – 13. 12. 2019

·        SREČANJE DRUŠTVA SOŽITJE –

3. 12. 2019

·        SODELOVANJE NA NOVOLETNIH DELAVNICAH

JANUAR, FEBRUAR INFORMATIVNI DNEVI v SŠ –  14. in 15. 2. 2020
MAREC, APRIL

·        RODITELJSKI SESTANEK – 27. 3. 2020

·        DRŽAVNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM V NAMIZNEM TENISU – 3. 4. 2020

MAJ, JUNIJ ZAKLJUČNA PRIREDITEV ŠOLE – MAJ 2020

SEPTEMBER – JUNIJ

 

·        ŠOLA  ZA STARŠE

·        POMOČ PRI ORGANIZACIJI DNI DEJAVNOSTI IN EKSKURZIJ

·        SKUPINA ZA SAMOPOMOČ – prva sreda v mesecu ob 18.uri

·        SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH SOS

INTERESNE DEJAVNOSTI

Na šoli ponujamo zelo pestro izbiro interesnih dejavnosti ali krožkov, ki jih vodijo mentorji šole. Interesne dejavnosti potekajo od oktobra do junija. Učenci in starši se sami odločite za interesno dejavnost. Prijave bodo razredniki zbirali v mesecu septembru.

·        IGRE Z ŽOGO ·        SPECIALNA OLIMPIADA, MATP
·        RAČUNALNIŠTVO ·        IZ STAREGA V NOVO – PREDELAVA OBLAČIL
·        USTVARJALNE DELAVNICE IN ABYLIMPIADA ·        RAČUNANJE JE IGRA
·        CICI VESELA ŠOLA ·        MALI INŠTRUMENTI
·        GLEDALIŠKI KLUB ·        PLESNI KROŽEK
·        KUHARSKI KROŽEK ·        NAJ – SKUPINA (8.r.)
·        JOGA ZA OTROKE ·        NOGOMET
·        LIKOVNI KROŽEK ·        KOLESARSKI KROŽEK (5.r.)
·        PEVSKI ZBOR ·        PLANINSKI KROŽEK
·        MODELARSKI KROŽEK ·        EKSPERIMENTALNI KROŽEK

STROKOVNI DELAVCI

STROKOVNI

DELAVEC

RAZREDNIK

PREDMET,

RAZRED POUČEVANJA

ALENKA VIDGAJ

1./2./3. r

 

PPVI 4

MAT, SLJ, SPO, GUM, ŠPO, LUM

IZP- JOGA ZA FACE

AJDA FELKL

4. r.

5. r.

MAT, SLJ, NAR, DRU,

MAT

OPB

MARJANA ČRNUGELJ

5./6. r

 

MAT, SLJ, NAR, DRU, GOS, ŠPO
ROBERT FARIČ

7./8 .r.

 

SLJ, NAR, DRU, MAT,GOS, ŠPO

OPB

VILJEM GUČEK

4. r – 8. r.

PPVI 1,2,3,4

 

ŠPO

ŠPO

OPB

MATJAŽ BIZILJ

5. r – 8. r

4., 5.r.

PPVI 2, 3, 4

 

 

TIT, IZP

RO

DVZ

OPB

BARBARA KLANŠEK

 

1.  – 8. r., PPVI

7 .r.

 

PODALJŠANO BIVANJE

 

MAT, DRU

TANJA ŠPES 7./8. r.

TJA

 

NEJA DEBELJAK 4. – 8. r

GUM

 

SANDRA RIHTER PPVI 1 RAS, SPP, GUM, LUM, DVZ, GŠV
HELENA KREŽE PPVI 2 RAS, SPP, GUM, DVZ, GŠV, LUM
RENATA DIMNIK

PPVI 3

 

 RAS, SPP, GŠV, GUM, DVZ, LUM, IZR
KATARINA KOS PPVI 4

SZ, ROS, KZ, DPČ,DZT, ŠR, RAS, SPP, GŠV, GUM, DVZ, LUM, IZR

OPB

ANDREJ GUČEK PPVI 1,2 PODALJŠANO BIVANJE
MELITA ROZINA 1. r. DRUGA STROKOVNA DELAVKA
NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR

VSI

1. r – 6. r.

PPVI 1

PPVI 2

PPVI 3

PPVI 4

SVETOVALNA DELAVKA

SOU

RAS

RAS

RAS

IZF, IŽS, DD, DVZ, SPP

MARJETA MLAKAR-AGREŽ

VSI

 

4.,5.,6.,7.,8.r.

PPVI 4

PPVI 3

VODJA PODRUŽNICE

SVETOVALNO DELO

LUM

LUM

IZF

 

POLONA BAŠ JERE

PPVI 1

PPVI 3

varuhinja negovalka
SLAVI CELESTINA PPVI 2 varuhinja negovalka
IGOR MIHAILOVIĆ PPVI 4 varuh negovalec
LILJANA FERDIN PPVI 1 spremljevalka FIBO

URNIK GOVORILNIH UR

UČITELJ DOPOLDNE POPOLDNE
Marjeta Mlakar – Agrež vsak dan po dogovoru

 

 

 

 

vsak zadnji četrtek v mesecu ob 18.00 uri

Nataša Zupan Cvetežar vsak dan po dogovoru
Helena Kreže četrtek, 11. 00 – 11. 45
Katarina Kos sreda, 9.55. – 10.40
Alenka Vidgaj sreda, 8.00 – 8.45
Ajda Felkl petek, 8.50 – 9.35
Renata Dimnik četrtek, 11.00 – 11.45
Robert Farič ponedeljek, 9.55 – 10.40
Marjana Črnugelj ponedeljek, 11.35 – 12.20
Sandra Rihter sreda, 8.00 – 8.45
Barbara Klanšek petek, 11.35 – 12.20
Matjaž Bizilj torek, 11.35 – 12.20
Viljem Guček ponedeljek, 8.50 – 9.35
Andrej Guček torek, 12.00 – 12.45
Melita Rozina sreda, 11. 35 – 12.20
Neja Debeljak četrtek, 10.45 – 11.30
Tanja Špes ponedeljek, 11.35 – 12.20
  • Jutranje varstvo za učence je organizirano na podružnici od 6.00 do 8.00.
  • V oddelkih podaljšanega bivanja poteka pouk od 11.30 do 16.00 ure.
  • Po pouku je za učence vozače organizirano varstvo vozačev, ki poteka od 13.15 do 14.00 ure.

 

PREDMETNIKI

 

Predmeti/razvojna stopnja 1. st. 2. st. 3. st. 4. st. 5. st.
Razvijanje samostojnosti 8 7 5 4 4
Splošna poučenost 5 7 7 5 5
Gibanje in športna vzgoja 3 4 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 3 3 2 2
Likovna vzgoja 2 2 4 3 3
Delovna vzgoja – zaposlitve 2 3 6 9 9
Izbirne vsebine 2 2
Število področij 6 6 6 7 7
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5

Število ur na teden

22 26 30 30 30

 

PREDMETNIK POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA- ŠESTA STOPNJA
A OSNOVNI DEL Področje/leto šolanja 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto Fond ur
Splošna znanja 4 4 4 4 3 665
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3 735
Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2 420
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1 245
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13 1470
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525
Skupaj ur tedensko 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35

 

V letošnjem šolskem letu se bodo v posebnem programu izvajale naslednje izbirne vsebine:

  • Skupina za samopomoč z elementi samozagovorništva – Face
  • Računalništvo
  • Joga za Face (šesta stopnja)

PRILAGOJEN PREDMETNIK Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

 

Predmeti/razredi 1. r 2. r 3. r. 4. r. 5. r. 6.r. 7. r. 8. r. 9. r.

Slovenščina

6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2
Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija 2 3 4 4 4
Gospodinjstvo 2 2 2 2 2
Naravoslovje 3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Družboslovje 2,5 2,5 2,5 4 2 3
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Izbirni predmet 1 1 1
Računalniško opismenjevanje 1 1 1
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1
Oddelčna skupnost

0,5

 

0,520,5 0,5 0,5 0,5

0,5

 

0,5

 

1 1
Število ur na teden 19,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30

V letošnjem šolskem letu se v bodo v programu nižjega izobrazbenega standarda izvajale naslednje izbirne vsebine:

7./ 8. razred:

– Računalništvo

– Obdelava gradiv (umetne mase)

 

Dostopnost