Šolski parlament

V torek,  6. 4. 2021 smo imeli sestanek šolskega parlamenta preko Zooma. Pogovarjali smo se o šoli na daljavo in o poklicni prihodnosti. Povedali smo tudi, kaj si želimo v prihodnosti. Skupaj smo se pripravljali na občinski otroški parlament. V petek, 16. 4. 2021 smo imeli preko Zooma 31. regijski otroški parlament, udeležili smo se ga učenci iz različnih krajev v zasavski regiji. Pridružili so se tudi Matjaž Švagan, župan občine Zagorje, župan občine Litija, Franci Rokavec in drugi župani. Skupaj z drugimi učenci in učitelji smo se pogovarjali o naši poklicni prihodnosti in o šoli na daljavo. Bilo mi je zelo lepo. Letos zaključujem šolanje. Želim si, da bi imeli tudi  učenci posebnega programa več možnosti za zaposlitev.

Sabina Zakšek, učenka PPVI 4

Eko dan v OŠ Litija, Podružnici s prilagojenim programom

Eko dan v OŠ Litija, Podružnici s prilagojenim programom

V četrtek, 22. 4. 2021 smo po vsem svetu praznovali dan Zemlje.

Mladi za podnebno pravičnost Litija smo ga obeležili skupaj z učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. V okviru “Eko dneva” smo z učenci spoznavali človekov škodljiv vpliv na okolje in iskali potencialne rešitve za okoljsko krizo.

Zaradi posebnih koronskih razmer sva prostovoljki Maša in Rina dan izpeljali preko Zoom-a, velika zahvala gre tudi učiteljicam_em za njihovo pomoč pri izpeljavi aktivnosti v razredu.

Dan smo začeli z bolj splošnim pogovorom o podnebnih spremembah in našem vplivu na okolje. Mlajši učenci so si ogledali posnetek o pomenu ločevanja in zmanjševanja količine odpadkov, starejši pa so si ogledali posnetek o tem, kako pride do segrevanja ozračja in podnebnih sprememb ter kateri dejavniki najbolj vplivajo na dvig globalnih temperatur. Starejši učenci so izračunali svoj ogljični odtis. Presenetili so jih rezultati, ki so pokazali, da s svojim trenutnim načinom življenja porabijo toliko virov in ustvarijo toliko odpadkov, onesnaženja, da bi potrebovali kar 4-5 planetov Zemlja, če bi vsi Zemljani živeli na tak način. Za konec smo si še pogledali, kateri dejavniki ustvarjajo največ emisij in poudarili, da so posamezniki v primerjavi z velikimi podjetji, odgovorni za le manjši delež emisij.

Nato smo še posebej obeležili dan Zemlje-na rabljene kartone, ki so jih učenci prinesli od doma, so Zemlji narisali in napisali voščila. Zaželeli so ji čist zrak, čisto vodo, več rastlin, manj betona in da bi lepše skrbeli zanjo. Nastala je lepa razstava z voščili.

Po malici so se učenci razdelili na tri skupine in delo nadaljevali po delavnicah.

Prva skupina najmlajših učencev je na savske prodnike slikala različne živalske vrste, ki prebivajo v naši reki Savi. Naslikali so vidro, čapljo, vodomca, raka koščaka, sulca, platnico… Končane prodnike so postavili zraven daljšega kosa modrega blaga in tako ustvarili svojo “notranjo reko Savo”. Preko tega so se dotaknili tudi pomembnosti skrbi za naše neposredno okolje in ohranjanja narave za vsa živa bitja-vidre, ribe, ptice…

Druga skupina se je ukvarjala z vplivom proizvodnje oblačil na okolje, še posebej s hitro modo. Iz starih majic, ki so jih učenci prinesli sami ali pa jih dobili iz »second hand« trgovine Stara Šola Litija, so izdelovali vrečke, zapestnice in rutke. Starim, pozabljenim ali zavrženim oblačilom so dali novo življenje in s tem podaljšali njihovo dobo uporabe ter prihranili vire, ki bi bili drugače potrebni za izdelavo novih izdelkov.

Tretja skupina pa se je lotila kuhanja. Skuhali so vegansko bolonjsko iz leče in spekli veganske rjavčke (»brownije«) iz fižola. Rjavčke so razdelili še ostalim učencem in učiteljem, ki so jih zelo pohvalili. Okolju je najbolj prijazna pretežno rastlinska prehrana, saj živinoreja (mesna in mlečna) pomembno prispevata k skupnim emisijam, izsekavanju gozdov, onesnaževanju voda…

Učenci enega razreda, ki so prej zaključili s svojo delavnico, so se odpravili tudi na manjšo čistilno akcijo v okolico šole.

Za konec smo se zopet vsi skupaj zbrali na Zoomu, kjer je vsaka skupina predstavila svoje izdelke in poročala o delu. Vse delavnice so pravzaprav predstavljale enega od načinov kako lahko posamezniki pripomoremo k skrbi za okolje. Vse te načine združili na plakat in dodali še nekaj novih idej (uporaba javnega prevoza, nakupovati s svojo vrečko za večkratno uporabo, jesti manj živalskih izdelkov, reciklirati odpadke…).

Učenci in učitelji so bili zelo zadovoljni, preživeli so lep in poučen dan s prostovoljkama MZPP.

 

Maša Cvetežar, Mladi za podnebno pravičnost Litija

 

 

Aprilske novice

Aprilske novice

Vabljeni k branju naših novih novic s Podružnice s prilagojenim programom. Preberite si kaj se nam je dogajalo v mesecu aprilu.

Novice si lahko preberete tukaj.

Izzivi šolanja na daljavo otrok s posebnimi potrebami

V osnovni šoli Litija že več kot 50 let poleg rednega, osnovnošolskega programa izvajamo tudi

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom ter Posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni učenci s posebnimi potrebami.

Skozi celotno izobraževanje se strokovni delavci trudimo učencem zagotoviti ustrezne pogoje in prilagoditve, ki omogočajo optimalen razvoj vsakega posameznika. Pri otrocih in mladostnikih iščemo in razvijamo močna področja ter krepimo pozitivno samopodobo. S prilagojenimi metodami dela in individualno zastavljenimi cilji omogočamo učencem napredovanje v skladu z njihovimi sposobnostmi.

Učitelji in starši učencev Podružnice s prilagojenim programom se zavedamo, da je za uspešno delo in napredovanje otrok pomembno medsebojno sodelovanje, ki vodi k istemu cilju. Predvsem pa sta za uspeh potrebna vztrajnost in veliko vloženega truda tako učencev, kot tudi učiteljev in staršev.

In prav zato je delo na daljavo za vse nas predstavljalo poseben izziv.

Učiteljici v oddelku Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni najmlajši učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, poleg pridobivanja znanj izvajava tudi različne aktivnosti senzorne stimulacije, razvijava finomotorične  in socialno-emocionalne spretnosti ter krepiva grobo motoriko. Z različnimi terapevtskimi prijemi skušava okrepiti in spodbujati napredek učencev. Pri izvajanju vseh teh aktivnosti je potreben individualen pristop. Zato so v času dela na daljavo vlogo izvajalcev morali prevzeti starši. S svojimi otroki so skušali dnevno izpeljati podane in v spletni učilnici opisane ali posnete primere aktivnosti.

Postali so nadomestni učitelji in  poleg svoje, velikokrat zelo zahtevne vloge staršev opravljali tudi naše delo. Brez počitka in oddiha, večkrat brez časa zase ter ostale družinske člane.

Zato je tako zelo pomembno, da učencem in mladostnikom s posebnimi potrebami kljub omejitvam v času epidemije omogočimo obiskovanje vzgojno-izobraževalnih institucij in s tem možnost specialno pedagoške in terapevtske obravnave. Le tako jim omogočamo optimalen napredek na vseh področjih. In ne smemo pozabiti, da čas za regeneracijo in ostale družinske člane potrebujejo tudi starši. Njihova najlepša in hkrati najbolj odgovorna vloga v življenju – biti starš, ki neguje in skrbi za svojega otroka – se namreč nikoli ne konča.

 

Sandra Rihter, prof.def.

Karierna orientacija

Odločitev o poklicni poti je pomemben mejnik na poti mladostnika. Pomembno je, da si za to vzamejo dovolj časa, da zberejo čim več informacij, ki jih pripeljejo do najbojše odločitve. V procesu svetovanja in iskanja odločitve sodelujejo in pomagajo starši, učitelji, svetovalna delavka, prijatelji in drugi. Preko pogovorov spoznavajo sebe, svoje interese in močna področja.

V letošnjem šolskem letu zaključuje šolanje sedem učencev 9. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in ena učenka posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Učenci, ki zaključijo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom se lahko vključijo v srednje šole, ki izvajajo programe nižjega poklicnega izobraževanja in trajajo 2 leti. Šolanje lahko nadaljujejo po programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja.  Imajo pa tudi možnost nadaljevati šolanje v 10. razredu, da nadgradijo svoje znanje in se okrepijo. Učenci, ki zaključujejo posebni program vzgoje in izobraževanja pa se običajno vključijo v varstveno delovni center.

Proces karierne orientacije intenzivno poteka celo šolsko leto, svetovalna delavka pripravi razredne ure, o poklicih se pogovarjajo pri pouku, imajo individualne razgovore, izpolnjujejo vprašalnike… V letošnjem šolskem letu zaradi epidemioloških razmer vse poteka malo drugače in sicer virtualno, preko spleta. Starši in učenci so imeli že dva roditeljska sestanka in timske sestanke, ki so potekali preko videokonferenčnega sistema Zoom.  Učenci so imeli tehniški dan, v okviru katerega so si ogledali spletne predstavitve šol na Informativi, se igrali socialne igre in si ogledali posnetek razgovora za službo. Učenci so dobili rokovnik za vpis v srednje šole in vse pomembne informacije. Igrali so se tudi igre vlog – učenci so se preizkusili v vlogi iskalca službe in v vlogi delodajalca. Tudi informativna dneva sta potekala preko spletnih predstavitev.  V mesecu marcu jih čaka izpolnjevanje in oddaja prijavnic za vpis v izbrano srednjo šolo.

Potem pa….uspešen zaključek šolskega leta in srečno na poti naprej.

Nataša Zupan Cvetežar

Aprilske novice

POMLADNE NOVICE

Pred vami so nove novice, ki so jih pripravili učenci pod mentorstvom učiteljice Slavi Celestina. Preberite si, kaj se je dogajalo na Podružnici s prilagojenim programo v mesecu februarju in marcu. Več na povezavi…